POTPUNA KONTROLA, NEOGRANIČEN KOMFOR I OGROMNA UŠTEDA UZ SISTEM KUĆE KOJA OSEĆA! OSETITE PROMENU!

PLAFONSKO HLAĐENJE

Klima Modul plafonski panel je jedinstven proizvod na našem tržištu za plafonsko hlađenje. Za razliku od tradicionalnih rashladnih sistema, ovaj plafonski panel ne stvara nikakvu buku niti uzrokuje kretanje i kovitlanje vazduha. Vaše prostorije se blago i tiho hlade na željenu temperaturu, potpuno bešumno.

Plafonsko hlađenje:
     • Najefikasniji sistem na tržištu
     • Idealno za zdravo hlađenje
     • Tiho i blago hlađenje ugodnim zračenjem
     • Ekološki proizvod, zauzima malo mesta
     • Savršen u kombinaciji sa solarnim panelima
     • 10 godina garancije
     • Super performanse i brzina reakcije u kombinaciji sa Univesum kućnim sistemom

Sastavni delovi plafonske konstrukcije:
1. Klima Modul panel
2. Gips ploča
3. Montažni CD 60/27 profil
4. Noseći CD 60/27 profili
5. Unakrsna spojnica
6. Podešavajući viseći nosači
7. Plafon
8. Toplotna izolacija

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja