POTPUNA KONTROLA, NEOGRANIČEN KOMFOR I OGROMNA UŠTEDA UZ SISTEM KUĆE KOJA OSEĆA! OSETITE PROMENU!

TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA

ATLANTIC Toplotna pumpa vazduh-voda

Princip funkcionisanja Split toplotne pumpe Vazduh/Voda

1. Toplotna energija iz spoljašnjeg vazduha se preuzima putem spoljašnje jedinice
2. Ova toplotna energija se putem freonskih vodova prenosi do unutrašnje jedinice sa hidrauličnim modulom koja se nalazi unutar objekta.
3. Toplota se putem izmenjivača toplote prenosi na grejni fluid – vodu.
4. Toplotnom energijom preuzetom iz spoljašnjeg vazduha se takodje može grejati i Sanitarana Topla Voda u posebnim bojlerima sa cevnom zmijom.

Koaksilni izmenjivač

Prednosti za Izvodjače-Investitore
1. Mali padovi pritiska 2. Mini tank od 16 L je uključen u sastav

Prednosti u eksploataciji
1. Lako održavanje: Voda bez glikola
2. Mali pad kapaciteta pri niskim spoljnim temperaturama
3. Ekonomičnost : visoke performanse i mali pad pritiska

Regulacija Atlantic Navisteam – komfor pri upotrebi i podešavanju!

• Inverterska regulacija direktno kontroliše brzinu kompresora
• Podešavanje željenih temperatura vode
• Optimalno upravljanje grejanjem sanitarne tople vode
• Mogućnost upravljanja 2 zone grejanja (game Extensa + i Excellia)
• Dodatne funkcije : hlađenje, pomoćno grejanje, sanitarna voda
• Dodatne sobne komande sa delimičnim ili potpunim podešavanjima – verzije bežične i sa kablom.

Regulacija Atlantic Navisteam – više funkcija za…

+ štednju
• Grejanje prema krivama grejanja za potpuni individualni komfor i maksimalnu uštedu
• Samostalno prilagođavanje krive grejanja individualnim potrebama stanovanja (dostupno na toplotnim pumpama sa sobnim komandama/senzorima )

+ komfor
• Pojačano grejanje: ubrzavanje grejanja vode radi bržeg postizanja željene temperature.
• Pojačano grejanje Tople Sanitarne Vode: u slučajevima kada je potrebno više STV

+ interaktivnost
• Pomoć u dijagnostici: olakšava intervenciju servisera sa upamćenom istorijom alarma i stanja uređaja

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja