VIZUELNI NADZOR, MERENJE OSTVARENE UŠTEDE, VISOK KVALITET I POUZDANOST ELEMENATA SISTEMA, ZNAČI NIŽE TROŠKOVE I UDOBNOST U KORIŠĆENJU SISTEMA IGUMANOV!

O NAMA

Firma IGUMANOV osnovana je 1989. godine sa namerom da modernim, na vrhunskim znanjima zasnovanim metodama, ponudi tržištu novi način realizacije rešenja upravljanja postrojenjima za vodenu paru. Glavni zadatak firme je da na osnovu stanja postrojenja ponudi investiroru najracionalnije rešenje koje će mu omogućiti maksimalnu uštedu energije, a da pri tom ne naruši tehnološki proces.

Ime IGUMANOV koje je dobila 1994. godine, pripada jednom od najvećih srpskih dobrotvora, Simi Andrejeviću Igumanovu, koji je veliki imetak stečen za života nesebično podelio svim našim ljudima kojima je trebala pomoć u Srbiji, Grčkoj, Rusiji...

Zaveštao je sve svoje našoj Crkvi, koja je osnovala fond koji je nastavio njegovu misiju dobrotvora i kao njegovu zadužbinu podigla palatu na Terazijama.

Pristanak za ime našeg preduzeća smo zatražili i dobili od Srpske Pravoslavne crkve. Misiju Sime Andrejevića Firma Igumanov nastavlja kroz projekte uštede energije koja daje celovita, ekonomična i u praksi potvrđena rešenja.

Firma zapošljava visokoobrazovan i stručan kadar kako u oblasti projektovanja, tako i u oblasti proizvodnog procesa što u kombinaciji sa stečenim iskustvom predstavlja garanciju kvaliteta.

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja