VIZUELNI NADZOR, MERENJE OSTVARENE UŠTEDE, VISOK KVALITET I POUZDANOST ELEMENATA SISTEMA, ZNAČI NIŽE TROŠKOVE I UDOBNOST U KORIŠĆENJU SISTEMA IGUMANOV!

OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE

U saradnji sa Srpskim Centrom za Energetsku Efikasnost www.scee.rs vršimo obuku i stručno usavršavanje svih korisnika toplotnih i energetskih postrojenja, projektanata, studenata, montera…

Na raspolaganju Vam je laboratorija za vodenu paru u okviru koje, kroz praktičan rad, možete steći osnovno znanje vezano za racionalno korišćenje energije. Poseban akcenat dat je odvajačima kondenzata čiji nepravilan rad može uzrokovati i preko 30% gubitaka u toplotnoj energiji.

U okviru SCEE nalazi se i savremeno opremljena laboratorija iz oblasti niskotemperaturnog površinskog grejanja i hlađenja, kao i deo vezan za nadzor, kontrolu i upravljenje radom toplotnih podstanica.

Želimo da pomognemo svima koje zanimaju problemi vezani za mogućnost ekonomičniieg i sigurnijeg rada kondenzatnog sistema, kao i da pokažemo mogućnosti i prednosti površinskog sistema grejanja i hlađenja koji u kombinaciji sa obnovljivim izvorima energije obezbeđuju značajnu uštedu energije.

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja