MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

IGUMANOV - PROIZVODI

Igumanov kao vodeći autoritet u kontroli i uštedi energije vodene pare na našim prostorima, pored pojedinačnih armatura, nudii module. Moduli predstavljaju gotove sklopove, spremne za povezivanje u sklopu parno-kondenzatne instalacije. Izdvajamo: modul separatora pare i prateće armature, modul parne pumpe, set za odmuljivanje...

IGUMANOV

Odvajač kondenzata sa zvonom 920, 921, 922
Sušač pare IG-SP
Hidraulični ublaživač IG-HU
Separator pare IG-SP-II, SP-III, SP-IV
Modul separatora pare

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja